TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN YERİ

Türkiye’nin enerji talebindeki büyüme ve bu alanda yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerji karışımında fotovoltaik gücün yer alması kaçınılmazdır. Dünya genelinde büyüme hızı bütün sektörlerin önünde olan fotovoltaik güç sektöründe, ülkemiz sanayisinin hem yurt içinde hem uluslararası pazarda yer alma ve büyük aktör olma potansiyeli vardır. Sanayimizin birikimlerini bu alana transfer edebilmesi başlangıçta önemli bir devlet desteğine, ilgili prosedürlerin kolaylaştırılmasına ve doğru adımları doğru zamanda atabilmek için sağlıklı bir yol haritasına ihtiyacı vardır. Fotovoltaik güç sistemlerindeki maliyetlerin hızlı düşüş eğilimi devam etmektedir. Türkiye’de fotovoltaik yolla üretilen elektrik enerjisi, “serbest piyasa” elektrik fiyatları ile rekabet edecek düzeye çok yakındır. Büyük ölçekli “fotovoltaik güç santrali” kurmak yakın gelecekte ticari anlamda çekici hale gelmiştir. 1000Kwp gücün altında Fotovoltaik Güç Sistemleri kurulumu yaygın bir uygulama haline gelecektir.

Not: Bilgiler, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Şişecam, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik’in İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki 25.09.2013 tarihli sunumundan alınmıştır.